Typy domén, ktoré sa momentálne využívajú

Internetová adresa je už tak všeobecne zaužívaný pojem, že sa nad tým asi nikto nezastavuje. Zamysleli ste sa ale niekedy nad tým, prečo majú adresy podobu akú majú? Dnes sa konkrétne pozrieme na rozdelenie domén, ktoré sa momentálne využívajú.

 

Ako delíme domény?

Domény rozdeľujeme spravidla na tri rôzne úrovne. Jednotlivé úrovne sú oddelené bodkou.

Doména  prvej úrovne

Doména 1. úrovne v angličtine Top-Level Domain, skrátene TLD. Tato doména je umiestnená na konci resp. za poslednou bodkou adresy. TLD domény ďalej rozdeľujeme na dva typy:
• Geografické – ccTLD
• Generické – gTLD

 

Geografické ccTLD
Tieto domény sú prideľované jednotlivým štátom. Ich koncovky majú vždy podobu skratky toho ktorého štátu, napríklad pre Slovensko .SK alebo pre Rakúsko .AT .

Generické gTLD
Tento druh domén si môže zaregistrovať každý, keďže ide o všeobecné domény, ktoré nemajú spojitosť so žiadnou krajinou (.com, .net, .biz atď.) . V poslednej dobe už je možné zaregistrovať aj nové domény, ktoré presnejšie vystihujú vaše podnikanie, napr. .coffee, .film, .party, .online, atď.

 

 

Doména druhej úrovne

Doména 2.úrovne sa skladá z unikátnych znakov, ktoré sa nachádzajú za národnou či generickou doménou. Pre túto doménu je možné použiť len znaky anglickej klávesnice a maximálny počet znakov je 63.
Aj tu ale existujú výnimky, ktoré môže obsahovať špeciálne znaky. Využívajú skratku IDN (Internationalized Domain Names) a celý princíp spočíva v tom, že špeciálne znaky sa na pozadí prevádzajú na skupinu bežných znakov. Pre používateľa to nič neznamená, keďže v konečnom dôsledku on vidí v URL adrese špeciálne znaky. Tento systém je pomerne nový a slúži najmä pre krajiny, ktoré majú odlišné písma ako su tie štandardné.

Doména  tretej úrovne

Tiež označovaná ako subdoména. Je to v podstate rozšírenie domény 2.úrovne. Na to aby ju užívateľ mohol používať musí byť držiteľom domény 2.úrovne. Za tento typ sa na rozdiel od domény 2.úrovne už neúčtujú žiadne poplatky.

 

V prípade, že máte záujem o konzultáciu ohľadom Vašej budúcej domény neváhajte nás kontaktovať.